15° Reunión - 1° Sesión Ordinaria De Prórroga Especial - (01/12/2022)